/medias/customer_2/10029_jpg_/0_0.jpg
1 média

S. Apollonia

1967 2.12  
Graveur, Natalis, Michael, 17e siècle (2e quart), Editeur, Van den Enden, Martinus, 17e siècle (2e quart)
/medias/customer_2/10025_jpg_/0_0.jpg
1 média

Sainte Apolline

1967 2.13  
Graveur, Nicolet, Bénédict Alphonse, 18e siècle (3e quart), Dessinateur, Borel, 18e siècle (3e quart), D'après, Reni, Guido, 17e siècle (2e quart)
Fin des résultats